Lõuna prefektuur, Kagu politseijaoskond.

16.05.19

Lõuna prefektuur, Kagu politseijaoskond, Põlva piirkonnagrupp;

Võru 12 Põlva 63308

telefon
   
Piirkonnapolitseinik Janno Sild
e-post: janno.sild@politsei.ee
519 81769
Noorsoopolitseinik Aliis Udras
e-post: aliis.udras@politsei.ee
534 53612

 

Tähtsad telefoninumbrid

29.08.19
HÄDAABI 112
ÜLERIIGILINE TASUTA USALDUSTELEFON 126
RÄPINA ÄRIABI Pargi 32,  Räpina 521 8202
REVEKOR AS Hariduse 1, Räpina 796 1368
Näitude teatamine 796 1172
Katlamaja 796 1756
Kommunaalosakond 504 8464
Telia Eesti AS  
Telefonirikked 160
Kliendiinfo 165
EESTI ENERGIA  
Kliendiinfo 1545
Räpina Haigla AS Võru mnt 1 Räpina 799 9244
  799 9237
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313
Maanteeinfokeskuse telefon 1510
   
SWEDPANK Räpina kontor Kooli 1 Räpina 888 6310
SEB Eesti 665 5100
Tehniline autoabi maanteel 1888
Puksiiriabi 517 9799
  501 7006
Valla vetarst 514 6363
Räpina jahtkond 514 5435