Räpina Valla kaugkütte piirkonnad

Kaugküttega tegeleb Räpina vallas AS Revekor.


Soojuse hinna kooskõlastab Konkurentsiamet. Vastavalt Konkurentsiameti 16.11.2022 piirhinna kinnitamise otsusele nr 7-3/2022-229 kehtib alates 17.12.2022 Räpina, Linte, Ruusa, Ristipalo piirkonnas klientidele soojusenergia hind 85,85 €/MWh (lisandub käibemaks).

Kaugküttega liitumiseks tuleb pöörduda soojusettevõtja AS Revekor poole liitumisvõimaluse selgitamiseks ja tehniliste tingimuste taotlemiseks.

 

www.revekor.ee