Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalne kaitse on erinevate sotsiaalsete riskide vähendamise meetmete kogum, mida rakendatakse riskide ilmnemisel. Riskid on juhtumid, mis võivad põhjustada sissetulekute kaotuse või suurendada vajadust täiendavate sissetulekuallikate järele, nt haigus, puue, lapse sünniga seotud seisund, vanadus, kutsehaigus või tööõnnetus, lähedase kaotus jne.