Hoolekandeasutus

17.10.23

Üldhoolekodu

 

Üldhooldekodu on ööpäevaringseks hooldamiseks loodud hoolekandeasutus, kus viibivad inimesed, kes kõrvalabi- ja hooldusvajaduse tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. Täiskasvanute hooldamisteenuse finantseerimine toimub põhiliselt isikute endi ja/või nende pereliikmete või ülalpidamiskohuslaste poolt, vahel ka kas osaliselt valla poolt.

 

Hoolekandeasutusse koha taotlemine

  1. Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb tal pöörduda kas otse hooldekodusse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda. Kui soovitakse taotleda kohaliku omavalitsuse poolset toetust hooldekodukoha eest tasumisel, võtab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja kliendilt või tema esindajalt soovikohase kirjaliku avalduse.
  2. Kui sobiv hoolekandeasutus on leitud, sõlmib hoolealune (või tema seaduslik esindaja) asutuse juhiga lepingu, mis sätestab hooldekodus elamise tingimused ja teenuste eest tasumise korra.
  3. Juhul, kui kliendi teenuste eest tasumisel osaleb ka kliendi elukohajärgne kohalik omavalitsus, sõlmitakse kolmepoolne finantseerimiskokkulepe.
  4. Hoolealuse siirdumisel hooldekodusse on nõutav pere- või eriarsti saatekiri ja muud kliendi tervislikku seisundit kajastavad materjalid.

 

Hoolekandeasutused

 

Leevi Hooldekodu

Aadress: Kooli tn 2, Leevi küla, Räpina vald, 64231 Põlvamaa
Juhataja: Aina Olle
Telefon: 79 53 382; 5348 0892, hooldajad- 79 53 384
e-post: aina.olle@rapina.ee
leevi.hooldekodu@rapina.ee

Leevi Hooldekodul on tagatud valmisolek osutada üldhooldusteenust  dementsus diagnoosiga inimestele.

 

EELK Räpina Miikaeli Koguduse Hooldekodu

Tartu mnt 5, Räpina linn 64504
Juhataja Ene Mölder, tel 7961380
e-post: rapinahooldekodu@gmail.com

 

OÜ Kagutuul (Ristipalo pansionaat)

Ristipalo küla Räpina vald 64418
veebileht www.ristipalo.ee
pansionaadi juhataja Lea Tähe, tel 530 02224
e-post: lea@ristipalo.ee

 

AS Räpina Haigla

Võru mnt 1 Räpina linn  64505
Juhatuse esimees Peeter Sibul
Tel 799 9237, 501 9734
e-post: peeter@rapinahaigla.ee
veebileht: www.rapinahaigla.ee

 

Täiendav informatsioon:

Katrin Taimre (sotsiaalosakonna juhataja), telefon 5143178
Karmen Kukk, telefon 5143217
Eve Kivioja, telefon 5143261
Mari Kolbakov, telefon 5226173