« Tagasi

Konkurss Räpina Ühisgümnaasiumi direktori ametikohale

Otsime koolijuhti, kes

 • on innovaatiline – oskab ja suudab uut luua ning ise uueneda;
 • omab julgeid visioone ja suudab neid koostöös kooliperega ellu viia;
 • innustab oma eeskujuga töötajaid pühenduma õpilase ja kooli arendamisele;
 • inspireerib ja väärtustab õpetajate loovuspüüdlusi;
 • usaldab oma inimeste professionaalsust;
 • teeb koostööd Räpina asutuste, piirkonna omavalitsuste, ettevõtjate ja kohaliku kogukonnaga.

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid
 • õpetaja kompetentsid

Kandideerijal esitada:

 • avaldus;
 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • visioon Räpina Ühisgümnaasiumi rollist ja arenguvõimalustest ühineva valla keskuse haridusasutusena (kuni üks A4);
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Eeldatav tööle asumise aeg: 25.07.2016
Töö asukoht: Kooli 5, Räpina

Dokumendid esitada hiljemalt 16. juuniks 2016. a e-posti aadressile vald@rapina.ee

Täiendav info 799 9511, Anu-Cristine Tokko