« Tagasi

Põlvamaa koolid on „Ettevõtliku kooli“ programmiga liitumisel esirinnas

„Ettevõtlik kool" on haridusprogramm, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Programm on jõudnud ka Põlvamaale, kus sellega on liitunud kuus kooli.

Tänases maailmas muutub kõik väga kiiresti. Seetõttu peaksime suutma noori ette valmistada töökohtadeks, mida veel ei eksisteeri, kasutama tehnoloogiaid, mida pole veel leiutatud ning lahendama probleeme, mida täna ei oska veel ettegi kujutada.  

„Ettevõtliku kooli" programmiga liitunud koolides külastatakse ettevõtjaid ja organisatsioone, kuulatakse partnereid ja eksperte rääkimas oma kogemustest, samuti lapsevanemaid oma elukutsetest, viiakse läbi uurimusi, valmistatakse ja müüakse esemeid kooli fondi või heategevuse eesmärgil ning osaletakse ka suuremates projektides, mis panustavad näiteks keskkonnast hoolimisse või vabatahtlikku töösse. 

Põlvamaalt osalevad „Ettevõtliku kooli" programmis Mikitamäe Kool, Mooste Põhikool, Kanepi Gümnaasium, Saverna Põhikool, Vastse-Kuuste Kool ja Värska Gümnaasium. Tänaseks on kõik nimetatud koolid läbinud nii baas- kui rakenduskoolituse. Standardkoolitus on veel läbida Mooste Põhikoolil. Rakenduskoolitustel jagati juhiseid ja näpunäiteid, kuidas ettevõtlikku kooli luua. Standardkoolituste käigus õpitakse jälgima õppetöös tehtavaid tegevusi, neile hinnangut andma ja neid analüüsima. Kui teadmised on omandatud, tuleb häid mõtteid ka päriselt rakendama hakata. Uuest kalendriaastast hindavadki osalevad koolid oma seniseid tegevusi ja programmi raames tehtavaid muutusi. Standardile vastavuseni jõuavad koolid alles ülejärgmisel aastal ning standardi omistamisega kaasnevad kvaliteedimärk koos autahvli ja ettevõtliku kooli lipuga.

„Ettevõtliku kooli" võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda ning kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused (MAK). „Hea on tõdeda, et Põlvamaa on üks edukamaid uusi liitujaid – terve Eesti peale on kuus uut liitujat parim tulemus. Kel tekkis huvi, siis programmiga tutvumiseks on ilmunud temaatilised voldikud nii noortele, õpetajatele kui lapsevanematele, mida leiab Põlvamaa Arenduskeskusest ja Põlvamaa ettevõtlikest koolidest. Uue õppeaasta valguses on oodatud ka uued liitujad!", sõnas Põlvamaa ettevõtlike koolide võrgustiku koordineerija Diana Plakso.

Rohkem infot „Ettevõtliku kooli" võrgustiku kohta leiab: www.evkool.ee

Põlvamaal koordineerib „Ettevõtliku kooli" võrgustiku tegevust SA Põlvamaa Arenduskeskus. Maakondliku võrgustiku tegevusi toetatakse Euroopa Liidu meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks". Üle-eestilise võrgustiku tegevustes osalemist toetatakse programmist „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel".


Lisainfo:
Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 799 8938  / 527 5899
E-post:
diana.plakso@polvamaa.ee