« Tagasi

Õppetöö Räpina valla koolides pärast eriolukorra lõppu

Alates 15. maist lubatakse eritingimuste täitmisel tavalise õppetegevuse juurde naasmine kooli ruumides. Räpina valla koolid jätkavad alates 18. maist peamiselt distantsõppel, osaliselt aga taastatakse kontaktõpe.

Üldhariduskoolides korraldatakse kontaktõpet eelkõige neile õpilastele, kellele distantsõppe korraldus ei ole sobinud, hariduslike erivajadustega õpilastele ning 9. ja 12. klasside lõpetajatele. Räpina Muusikakoolis toimub kontaktõpe kooli lõpetajatele ning erialadel, mille osas distantsõppe meetodite rakendamine on raskendatud. Räpina Spordikool peab läbirääkimisi välitingimustes treeningute läbiviimise osas ning jätkab seni distantsõppel.

Lõpuaktusi praeguses olukorras traditsiooniliselt pidada ei saa, kuid lõpetamise tseremooniad saavad peetud digilahenduse toel või muul olukorrale vastaval moel.

Lähemat infot õppekorralduse kohta jagatakse eKoolis ja Stuudiumis.

 

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist