« Tagasi

Noortekonverentsil tunnustati Põlvamaa parimaid noorsootöö valdkonnas

5. novembril toimunud Põlvamaa noortekonverentsil „Mis vaevab noorte südant?" tunnustati Põlvamaa noorsootöö valdkonna 2015. aasta parimaid. Sellel aastal jagati autasud välja kuues kategoorias.  

 

Tunnustuse vääriliseks hinnati kandidaate järgmistes kategooriates: aasta sündmus; noortekeskuse töötaja; huvikooli töötaja; noorsootöötaja koolis; noorteühing ning osaluskogu.

 

Aasta sündmuseks noorsootöös on teadusklassi „Avastades avatuks" avamine, mille eesmärgiks on tuua põnev teadusharidus Põlvamaa laste ja noorte juurde. Teadusklass avati sel aastal esmakordselt Räpinas toimunud Teadlaste Öö Festivali raames ning see jätkab perioodiliselt tegutsemist. Teadusklassi eestvedajaks on Kertriin Paabo MTÜ-st Vabaajaklubi Toushi, kes on ise mitme teadusala magister ja omab kontakte Eesti tippteadlaste seas ning teeb koostööd Tartu Teaduskooli ja Tartu Ülikooliga. Paabo oli konverentsil ka üheks esinejaks ning rääkis noortele liikumise ja tervisliku toitumise olulisusest.

 

Tänavune aasta noortekeskuse töötaja on Värska Avatud Noortekeskuse juhataja Triinu Arund, kes on ametis olnud alates 2013. aastast ning lühikese ajaga suutnud luua noortele nn. „teise kodu", kuhu alati hea meelega minnakse. Arund korraldab väga huvitavaid ja kaasahaaravaid üritusi ning aitab noortel oma ideed ellu viia. Veel juhendab ta lisaks Värska tantsijatele ka Räpina neide ning käib Oraval aeroobika trenne andmas.

 

Riivo Jõgi nimi ilmselt maakonnas palju tutvustamist ei vaja. Noor dirigent ja helilooja on tunnustust pälvinud ka vabariiklikul tasandil ning alates tänasest võib preemiate nimistusse lisada ka Põlvamaa aasta huvikooli töötaja. „Riivo Jõgi töötab lisaks Räpina ja Põlva muusikakoolidele veel ka Nõmme ja Viljandi muusikakoolides dirigendina. Tema töö huvikoolides on väga laiapõhjaline, ometi leiab ta aega tegutseda mitmekülgse muusikuna mängides ka mitmetes ansamblites. Riivo Jõgi teeb oma tööd ilmselgelt südamega –õpilased saavad temalt eluks kaasa nii mõndagi säärast, mida nad mujalt naljalt ei leia. Õpetaja, kes suudab hoida noori jätkuvalt huvitatutena ning panna neid püüdlema aina paremat, sealjuures tekitamata neis liigset pinget", on noor muusik kiitust pälvinud.

 

Aasta noorsootöötaja koolis autasu pälvis Põlva Ühisgümnaasiumi huvijuht Annika Ladva, kelle kõige suuremaks panuseks peetakse kooli õpilasesinduse oskuslikku ja toetavat juhendamist, mistõttu saab öelda, et Põlva ÜG õpilasesindus kujundab kooli õhkkonda, mainet ja patriotismi. „Annika on erakordselt suure südamega inimene, kes teeb oma tööd ülima põhjalikkusega ja kuigi tema jaoks on loomulikult oluline ka kvaliteetsete ja noortele korda minevate ürituste korraldamine, teeb teda eriliseks just see, millise personaalsuse ja hoolivusega ta noortesse suhtub", on Annika tööd tunnustatud.

 

Aasta noorteühingu tiitli pälvis JJ-Street Tantsukool, mis on Põlvamaal rikastanud noorte võimalusi huvihariduses juba üle kahe aasta. Tantsukool kuulub Eesti ühe suurima noorteorganisatsiooni MTÜ URBAN STYLE koosseisu„JJ-Street Tantsukool on Põlvamaal pakkunud noortele toetavat keskkonda väärtuste kujundamiseks ning suurepäraseid võimalusi eneseväljenduseks tantsu kaudu juba aastaid. Noorte võimaluste toetamisteks ja ideede algatamiseks on leitud nii majanduslikku toetust kui ka koostööpartnereid eri linnades. Kuna eestvedajad ise on kasvanud välja organisatsiooni seest ning ka ise riskinoored olnud, siis on kohalikel eestvedajatel väga kõrge missioonitunne noortega tegelemiseks ja nende aitamiseks ka trenniväliselt", tunnustavad ühingu laiemat rolli ühiskonnas ka lapsevanemad.

 

Põlvamaa aasta osaluskogu aunimetuse pälvis Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesindus. „Nad on eeskujuks nii oma koolile kui ka teiste koolide noortele, nende aktiivne tegevus on teada vabariiklikul tasemel", kiidetakse Räpina ÜG õpilasesindust. Näiteks teeb õpilasesindus muuhulgas koostööd Petseri 3. Keskkooliga, korraldab maakondlikku sõbrapäeva, osaletakse Eesti Õpilasesinduste töös, kirjutatakse projekte ning igal aastal käiakse abis Tartu Koduta Loomade Varjupaigas.

 

Noorsootöö valdkonna  tegijate  tunnustamise eesmärk on  esile tõsta  noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

 

Lisainfo:

Karin Viljus

haridus- ja sotsiaalosakond

Põlva Maavalitsus

799 8945

karin.viljus@polva.maavalitsus.ee