Elluviidud projektid

Räpina sadamasse matkaautode parkla rajamine

 

Projekti eesmärgiks on suurendada Lämmijärve piirkonna atraktiivsust, pakkudes Räpina sadamaalal mitmekülgseid ning teineteist täiendavaid puhkamisvõimalusi.Projekti nimi: Räpina sadamasse matkaautode parkla rajamine

Taotleja: Räpina Vallavalitsus

Projektiga kavandatavad tegevused ja oodatavad tulemused
Räpina sadamasse on rajatud kümnekohaline elektri kasutusvõimalusega matkaautode parkla, mis on jaotatud paarikaupa. Kõik parklakohad (välja arvatud kõige põhjapoolsem) võimaldavad parkida kuni 12 m pikkust masinat. Parkla vahetus läheduses on tagatud kommunikatsioonid (vesi, kanalisatsioon) ja muud võimalused lõõgastavaks ja huvitavaks vaba aja veetmiseks. Parkla valmimine annab tervikliku lahenduse matkaautoga puhkajatele. Projektiga soovitakse tagada Lämmijärve äärde tervikliku lahendusega sadama- ja puhkeala, kus on lähestikku olemas rannaala, vaatetorn, avalikud WC-d, pesemisvõimalused, grillikoda, suvekuudel kohvik ning erinevad võimalused ja/või teenused veesportlastele, harrastuskaluritele, veealuste omanikele ja loodushuvilistele.

Prijekti abikõlblik maksumus
42 755,00 eurot
Toetuse summa
30 980,27 eurot
Valla kohustused
11 774,73 eurot

Projekti elluviimise aeg
16.12.2019-31.07.2020

Programm/meede
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meede 3.3 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine". Meetme rakendusüksuseks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Projektitaotlust menetles kalanduspiirkonna kohalik algatusrühm – MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.