Elluviidud projektid

28. oktoobril avati Räpina Ühisgümnaasiumis uus koolisöökla

Räpina Vallavalitsus esitas 1. märtsil 2018 regionaalsete investeeringutoetuste programmi projektitaotluse „Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse II korruse ümberehitamine köögi-ja sööklaruumideks", eesmärgiga vähendada koolihoone üldkulusid, võttes kasutusele osaliselt renoveeritud alakasutusega pind ning jätta kasutusest välja amortiseerunud sööklakorpus. Projektiidee sai komisjonilt rahuldava otsuse maksimaalsele toetussummale, 120 000 eurole.  

Projektiga ehitati ümber Räpina ÜG koolihoone A-korpuse II korrus, kus olemasolevate klassiruumide asemele rajati köögi- ja sööklaruumid. Tööde käigus lammutati osa mittekandvaid vaheseinu. Seoses otstarbe muutusega rekonstrueeriti II korruse tehniline varustus, vahetati välja torustikud ja kaablid, paigaldati korrusepõhine soojusvahetiga ventilatsioonisüsteem. Esimese ja teise korruse vahele ehitati kaubatõstuk. Kauba mahalaadimiseks ehitati korpuse sisehoovipoolse seina äärde ca 12 meetrine asfaltkattega juurdepääsutee ning uus laadimisplatvorm. Hoone tänavapoolse seina äärde paigaldati rasvapüüdja. Vundamendid soojustati juurdepääsutee ja ravapüüdja osas, et hilisemal vundamendi soojustamisel ei peaks asfaltkatet ning rasvapüüdjat eemaldama. Kööki paigaldati ka kaheosaline jahekamber, mis võimaldab ühes pooles hoida eeltöödeldud köögivilju ning teises pooles väljastamisvalmis külmasid roogasid. Köögitehnika toodi üle olemasolevast köögist ja uue söögisaali mööbli soetas ühisgümnaasium. 

Ehitusprojekti koostas Juhan Kutti OÜ. Ehitustöid teostas AS RIS Ehitus ning järelevalve teenust osutas Äärejuht OÜ. Ehitustööd koos järelevalve kuludega olid kokku 325 186,72 eurot, millest toetus 120 000 eurot.

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust. Programmi rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus. 

Ester Lemats,

arendusspetsialist

Foto: Andrus Karpson