Elluviidud projektid

Verioral alustati skatepargi ehitusega

Veriora alevikku tehnikamaja territooriumile rajatakse tänavasporti harrastavatele noortele skatepark, mis koosneb kahest rambist ja kolmest takistuselemendist.

Projekti eesmärgiks on rajada Veriora tehnikamaja kõrvale rula, BMX-ratta, rulluiskude, tõukeratta ja muude sarnaste  vahenditega sõitmist armastavatele nooretele esmavajadustega trikipark, kus nad saavad kodu lähedal igapäevaselt harjutada ning oma oskusi arendada. Rajatav skatepark koosneb allolevatest komponentidest:
1) 1,5 M Quarterpipe, 2) Funbox combination – Handrailbod, Funbox 0,4 M flat–fly, 3) 1,1 M Flat bank, 4) Streetspine, 5) Large grindail.

Asfaltbetoonkattega alusplatsi ehitab Terasteenus OÜ, lepinguline tähtaeg 09. aug 19. Alusplatsi ehitustööd käivad. Skatepargi komponendid tarnib ja paigaldab Sessionramps OÜ, lepinguline tähtaeg 30. nov 2019.

Projektile on määratud Leader-meetme projektitoetus 19 998 eurot Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetmest 19.2 „Toetus tegevuste teostamiseks kohaliku arengu strateegia raames".

Räpina Vallavalitsus