Elluviidud projektid

Päästeametiga koostööprojekt „500 kodu korda“

Päästeamet koostöös Siseministeeriumi ja kohalike omavalitsustega on käivitanud  toimetulekuraskustes olevatele inimestele suunatud projekti, mille eesmärgiks on tuleohutuks muuta vähemalt 500 kodu. 2018. aasta alguses sõlmisid kõik 79 omavalitsust Päästeametiga lepingu seoses projektiga „500 kodu korda". Räpina Vallavalitsus sõlmis Päästeametiga vastava sisulise lepingu märtsis 2018. aastal.

Projekti sihtrühmaks on lastega pered, puuetega inimesed, eakad aga ka juhtumipõhised erandid. Inimene, kelle kodus hakatakse projekti raames teostama töid, peab olema kinnistusraamatu andmetel kodu omanik ja rahavastikuregistri andmetel elama sellel pinnal. Kodu, mida hakatakse tuleohutumaks muutma peab olema aastaringselt kasutatav elamiskõlblik pind.

„500 kodu korda" projektis osalevate kodude nimekiri kujunes Päästeameti läbiviidud kodukülastuste andmete põhjal ning analüüsitakse läbi koostöös kohaliku omavalitsusega.

Tehtavad tööd: küttekolde ja –seadme ehitamine, paigaldamine ja parandamine; korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine; elektrisüsteemide uuendamine; korstnapühkimise teenus; suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti.

Projekti tulemusel on Räpina vallas 5 kodus kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendatud. Räpina Vallavalitsus on projekti toetanud ning aidanud aktiivselt kaasa oma piirkonnas tuleohutuse tagamisele. 

Projekti kogumaksumus: 20 687,60 eurot
Toetuse summa: 15 840,08 eurot
Valla kohustus: 4 847,52 eurot

Projekti elluviimise aeg: 27.03.2018–13.09.2019

Tuleohutuse alaseid teemasid: http://kodutuleohutuks.ee/