Elluviidud projektid

Kiudoski ettevõtlusalal avaliku tugitaristu renoveerimine

Projekti eesmärgiks on suurasula piirkonnast väljaspool asuva väikelinna ettevõtlusalal avaliku kasutusega tee renoveerimine sealsete toimetavate ettevõtete arengu toetamiseks.

Projekti nimi: Kiudoski ettevõtlusalal avaliku tugitaristu renoveerimine

Taotleja: Räpina Vallavalitsus

Projektiga kavandatavad tegevused ja oodatavad tulemused
Projekti tulemusena uuendatakse Räpinas Kiudoski ettevõtlusalal 1,3 km ulatuses teid ja tänavaid (vt joonist), mille otsesteks kasusaajateks on kuus aiandusvaldkonnas tegutsevat ettevõtet: AS Plantex, Figuraata OÜ, Polar-Deko OÜ, Mirtel-Lilled OÜ, Mikrotaim OÜ, Halika Õunatalu OÜ.

Projekti kogumaksumus
506 943,89 eurot
Projekti abikõlblik maksumus
484 479,38 eurot
Toetuse summa
411 807,46 eurot
Valla kohustus
95 136,43 eurot (sh mitteabikõlblik omafinantseering 22 464,51 eurot)

Projekti elluviimise aeg
01.01.2018–09.04.2020

Programm/meede
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeem (PKT), mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Rakendusüksuseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.