AS Revekor

Ettevõtte aktsiate omanikuks on 100% Räpina vald


Revekor AS Registrikood: 10135942 Hariduse 1, Räpina 64505 Tel. 796 1368
web: www.revekor.ee

           
  NIMI AMET E-POST TELEFON  
  Vilja Kvetkovski Juhataja, juhatuse esimees vilja@revekor.ee 3 725 108 317  
  Maire Hüsson pearaamatupidaja, juhatuse liige maire@revekor.ee    
  Älan Zupsmann Juhatuse liige alan@revekor.ee 3 725 065 215  
  Tanel Talvik Tootmisjuht tanel@revekor.ee 37 257 874 366  
  Ülo Tuuling Kommunaaljaoskonna tehnik ylo@revekor.ee 3 725 048 464  
  AS Revekor nõukogu liikmed        
  NIMI AMET E-POST TELEFON  
  Uno Kaldmäe Nõukogu esimees uno@lounapagarid.ee 3 725 056 618  
  Leiju Laine nõukogu liige leiju.laine@gmail.com 37253400581  
  Olev Elmik nõukogu liige olev@elmik.ee 3725032509  
           

Tegevusvaldkonnad:
Küttemajanduses on ettevõtte ülesandeks varustada soojusenergiaga kortermaju, eratarbijaid, sotsiaalobjekte ja äriettevõtteid.
Elamumajanduses tegeldakse elamute haldamisega, avariilise teenindamise ja elamute remondiga. Tehakse elamute ümbruse hoolduse ja heakorra töid.
Veemajanduses tegeldakse puurkaevude ja veetrasside hoolduse, ekspluatatsiooni ja remondiga. Hooldatakse ja tagatakse puhastusseadmete nõuetekohane töö.
Räpina Vallavalitsuse tellimisel ja lepingute alusel tehakse vallas heakorra töid. Hooldatakse parke ja haljasalasid. Remonditakse valla tänavaid ja teid.
Ettevõtte teenindada on veel valla saun, turg, bussijaam ja jäätmejaam.


 

leiju.laine@gmail.com