Ametiisikute haridused

7.10.16
Ametikoht Nimi Haridus Eriala
Vallavanem Kaido Palu kõrgem  
Vallasekretär Kalle Laht kõrgem mehaanikainsener
Sekretär-asjaajaja Maire Vahala kesk  
Finantsnõunik Tiia Kütt kõrgem põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine
Maanõunik  Miia Kasearu kõrgem maainsener
Arendusspetsialist Ester Lemats kõrgem ***
Hariduse- ja kultuurispetsialist Anu-Cristine Tokko kõrgem ajaloo bakalaureus
Geoinfospetsialist Andrus Karpson keskeri põllumajanduse elektrifitseerimise eriala
Haldusspetsialist Allan Kirotar kesk  
Sotsiaalnõunik Katri Taimre kõrgem sotsiaaltöö magister
Majandusnõunik Jaan Purge kõrgem tehnikateaduse magister
Majandusspetsialist Kaimar Kütt kõrgem põllumajandusteaduse bakalaureus
Lastekaitseinspektor Kadri Melts-Sau kõrgem sotsiaaltöö
Sotsiaalinspektor Eve Kivioja keskeri asjaajaja-tehnik organisaator
Sotsiaalinspektor Endla Meenov keskeri kaubatundja
Registripidaja Viigi Oru keskeri agronoomia
Vanemraamatupidaja Aveli Oijov kõrgem sotsiaalteaduse bakalaureus
Raamatupidaja Marge Lusbo kesk  
Volikogu asjaajaja-arhivaar Piret Sermandi keskeri raamatupidaja
Turismiinfo konsultant Jaana Oras keskeri floristika
Kalmistuvaht Vesta Kuns keskeri zootehnik