Elluviidud projektid

« Tagasi

Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse II korruse ümberehitamine köögi- ja sööklaruumideks

Projekti eesmärgiks on ehitada ümber Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse II korruse klassiruumid köögi- ja sööklaruumideks, et vähendada hoone üldhalduskulusid amortiseerunud sööklakorpuse kasutusest välja jätmisega ning alakasutuses oleva pinna kasutusele võtmisega.

Projekti nimi: Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse II korruse ümberehitamine köögi- ja sööklaruumideks

Taotleja: Räpina Vallavalitsus

Projektiga kavandatavad tegevused ja oodatavad tulemused
Projekti raames ehitati ümber Räpina ÜG koolihoone A-korpuse II korrus, kus olemasolevate klassiruumide asemele ehitati köögi- ja sööklaruumid. Ümberehitamisel lammutati osa mittekandvaid vaheseinu, säilitades korpuse kandekonstruktsioonid ja välisilme. Seoses otstarbe muutusega rekonstrueeriti II korruse tehniline varustus, vahetati välja torustikud ja kaablid ning paigaldati korrusepõhine soojusvahetiga ventilatsioonisüsteem. Esimese ja teise korruse vahele ehitati kaubatõstuk. Kauba mahalaadimiseks rajati korpuse sisehoovipoolse seina äärde ca 12 meetrine asfaltkattega juurdepääsutee ning uus laadimisplatvorm. Korpuse Aia tänavapoolse seina äärde paigaldati  asvapüüdja. Vundamendid soojustati juurdepääsutee ja ravapüüdja osas, et hilisemal vundamendi soojustamisel ei peaks asfaltkatet ning rasvapüüdjat eemaldama. Olemasolevad küttekehad säilitati. Kööki paigaldati kaheosaline jahekamber, mis võimaldab ühes pooles hoida eeltöödeldud köögivilju ning teises pooles väljastamisvalmis külmasid roogasid. Köögitehnika toodi üle olemasolevast köögist.

Projekti abikõlbulik maksumus
323 186,12 eurot
Toetuse summa
120 000,00 eurot
Valla kohustused
203 186,12 eurot

Projekti elluviimise aeg
31.08.2018–02.01.2020

Programm/meede
Regionaalsete investeeringutoetuste programm, mida rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust. Programmi rakendusüksuseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.