Elluviidud projektid

« Tagasi

Mehikoorma rannaala kujundus - I

Projekti eesmärgiks on Peipsi järve ja kaldaala atraktiivsuse suurendamine ning rannaalale erinevate aktiivsete ja lõõgastavate tegevusvõimaluste loomine nii kohalikele kasutajatele kui ka turistidele. Rannaala kasutusele võtmine avaldab soodsat mõju kohalikule ettevõtluskeskkonnale ning toetab vanausuliste kogukonna elujõulisust ja jätkusuutlikkust. 

Projekti nimi: Mehikoorma rannaala kujundus - I

Taotleja: Räpina Vallavalitsus

Projektiga kavandatavad tegevused ja oodatavad tulemused
Järvekalda kasutuse mitmekesistamiseks ning mugavaks kasutamiseks rajatakse kaldaalale klaasist akendega vaatepaviljon, istepingid (4 tk), prügikastid (3 tk), piknikulauad (2 tk), riietuskabiin, väligrill, kiikpink ning istutatakse mägimännid (11 tk). Projektiga luuakse Lämmijärve kaldale hea keskkond puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks.

Projekti abikõlbulik maksumus
16 683,60 eurot
Toetuse summa
14 181,06 eurot
Valla kohustused
2 502,54 eurot

Projekti elluviimise aeg
01.05.2018–30.06.2019

Programm/meede
Peipsiveere programm, mida koordineerib Maaeluministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.