« Tagasi

Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine

Räpina Vallavalitsus teatab, et Räpina Vallavolikogu algatas 16.10.2019 otsuse nr 1-3/43 alusel Rahumäe külas asuva Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haavasaare kinnistule turbasubstraatide tootmise ja pakendamise tehase rajamise kavandamine ja maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks.