AS Revekor

Ettevõtte aktsiate omanikuks on 100% Räpina vald


Revekor AS Registrikood: 10135942 Vabaduse 4, Räpina 64506 Tel. 796 1368
web: www.revekor.ee

Nimi Amet e-post telefon
Vilja Kvetkovski Juhataja vilja@revekor.ee 5108317
Maire Hüsson Pearaamatupidaja, juhatuse liige maire@revekor.ee  
Ülo Tuuling Kommunaaljaoskonna tehnik, juhatuse liige ylo@revekor.ee 5048464
Tanel Talvik Tootmisjuht tanel@revekor.ee 57874366
raamatupidamine   revekor@revekor.ee 796 1172
info ja kassa     796 1368
Uno Kaldmäe Nõukogu esimees uno@lounapagarid.ee 5056618
Leiju Laine Nõukogu liige leiju.laine@gmail.com 53400581
Olev Elmik Nõukogu liige olev@elmik.ee 5032509Tegevusvaldkonnad:
Küttemajanduses on ettevõtte ülesandeks varustada soojusenergiaga kortermaju, eratarbijaid, sotsiaalobjekte ja äriettevõtteid.
Elamumajanduses tegeldakse elamute haldamisega, avariilise teenindamise ja elamute remondiga. Tehakse elamute ümbruse hoolduse ja heakorra töid.
Veemajanduses tegeldakse puurkaevude ja veetrasside hoolduse, ekspluatatsiooni ja remondiga. Hooldatakse ja tagatakse puhastusseadmete nõuetekohane töö.
Räpina Vallavalitsuse tellimisel ja lepingute alusel tehakse vallas heakorra töid. Hooldatakse parke ja haljasalasid. Remonditakse valla tänavaid ja teid.
Ettevõtte teenindada on veel valla saun, turg, bussijaam ja jäätmejaam.


 

leiju.laine@gmail.com