Räpina Valla arengudokumendid

27.10.16

Räpina valla arengukava vaatab volikogu üle igal aastal ning viib vajadusel sisse muudatused. Kui Sul on ettepanekuid ja ideid, mida võiks arengukavasse lisada, siis ära hoia neid mõtteid enda teada. Saada ettepanekud e-posti aadressile vald@rapina.ee või kirjuta oma mõtted  Räpina valla foorumisse»