Teostamisel projektid

« Tagasi

Eesti-Venemaa piiriülene koostööprojekt „HEALTHY“

Projekti nimi: ER78 Promoting healthy lifestyles - HEALTHY

Projekti eesmärgiks on tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nende allüksuste koostööd, et edendada Eesti ja Venemaa piirialade elanike tervislikke eluviise elanike ja turistide seas. Erieesmärk on laiendada sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi ning hõlbustada sellega seotud inimeste vahelist koostööd kohalike elanike ja turistide jaoks Eesti ja Venemaa piirialadel.

Projekti juhtpartner on Setomaa Vallavalitsus Partneriteks on Pihkva oblast, Värska Orienteerumisklubi Peko, Räpina Vallavalitsus ja Räpina Spordiklubi.

Projekti periood on 01.05.2019 – 31.12.2021.

Projekti kogueelarve on 150 750,00 eurot, millest Eesti-Vene programmi toetus on 135 675,00 eurot.


Elektrooniline Räpina-Värska-Pihkva matka/rattaraja marsruut https://design.imago.ee/Healthy/


Räpina Vallavalitsuse projektieelarve
20 500 eurot
Toetuse summa
18 450 eurot
Valla kohustused
2050 eurot

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 koduleht
Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi koduleht
Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi koduleht
Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi koduleht

Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Räpina Vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Kontaktisik:
Ester Lemats
5329 2980
ester@rapina.ee