Teostamisel projektid

« Tagasi

Eesti EL välispiiri programmi projekt „HEALTHY“

 

 

Projekti nimi: ER78 Promoting healthy lifestyles - HEALTHY

Projekti eesmärgiks on tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nende allüksuste koostööd, et edendada Eesti ja Venemaa piirialade elanike tervislikke eluviise elanike ja turistide seas. Erieesmärk on laiendada sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi ning hõlbustada sellega seotud inimeste vahelist koostööd kohalike elanike ja turistide jaoks Eesti ja Venemaa piirialadel.

Projekti juhtpartner oli Setomaa Vallavalitsus ning partneriteks Pihkva oblast, Värska Orienteerumisklubi Peko, Räpina Vallavalitsus ja Räpina Spordiklubi.

Projekt kestis 01.05.2019 – 31.12.2021.

Projekti kogueelarve oli 150 750,00 eurot, millest Eesti EL välispiiri programmi toetus 135 675,00 eurot.


31.detsembril 2021 jõudis lõpule 2019. aasta maikuus alanud  projekt „HEALTHY", mille eesmärgiks oli tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nende allüksuste koostööd edendamaks Eesti ja Venemaa piirialade elanike tervislikke eluviise. Projekti tulemusena laiendati kohalike elanike ja külastajate sportimise- ja vaba aja veetmise võimalusi ning toetati sellega seotud inimeste vahelist koostööd. Värskasse, Räpinasse ja Pihkvasse paigaldati sportimiseks vajalikke vahendeid ning soetati võistluste läbiviimiseks vajalikku varustust. Kokku korraldati 40 erinevat spordiüritust ning -võistlust: võrk-, jalg- ja korvpalliturniirid, rahvajooksud, rattamatkad ja -võistlused, kergejõustikuvõistlused, orineteerumispäevakud, triatlonid, võimlemisüritused, matkad jne. Kokku oli üritustel ca 4500 osalejat, millest ca 2700 olid täiskasvanud ning 1800 lapsed. Kooliõpilased kohtusid ühises spordilaagris Värskas.


Spordi- ja liikumisharrastajatele valmis virtuaalne matka-rattaraja kaart, mis on kättesaadav siin:https://design.imago.ee/Healthy/  või https://setomaa.kovtp.ee/rapina-varska-pihkva

 

Räpina Vallavalitsuse projektieelarve
20 500 eurot
Toetuse summa
18 450 eurot
Valla kohustused
2050 eurot

Projekti ER78 Healthy kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi koduleht
Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi koduleht


Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Räpina Vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.


Kontaktisik:
Ester Lemats
5329 2980
ester@rapina.ee