Ametiisikute haridused

7.11.18
Ametikoht Nimi Haridus Eriala
Vallavanem Enel Liin Bakalaureus raamatupidamine
Sisekontroll Ahti Hütt Magister  
Abivallavanem Piret Rammo Bakalaureus  
Abivallavanem Aleksandr Suvorov Bakalaureus  
Vallasekretär Kalle Laht kõrgem mehaanikainsener
Finantsnõunik Tiia Kütt kõrgem põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine
Planeeringute-ja
maakorraldusspetsialist
Miia Kasearu kõrgem maainsener
Arendusspetsialist Ester Lemats kõrgem ***
Arendusspetsialist Ingrid Joosep magister rakenduslik sotsiaaltöö
Hariduse- ja kultuurispetsialist Anu-Cristine Tokko kõrgem ajaloo bakalaureus
Haldusspetsialist Allan Kirotar kesk  
Teedespetsialist Taivo Kaldoja Bakalaureus  
Sotsiaalnõunik Katri Taimre kõrgem sotsiaaltöö magister
Ehitusspetsialist Timo Varik magister tehnikateaduse magister
Majandusspetsialist Kaimar Kütt kõrgem põllumajandusteaduse bakalaureus
Lastekaitseinspektor Ave Kõlli Bakalaureus Alushariduse pedagoog
Sotsiaalinspektor Eve Kivioja keskeri asjaajaja-tehnik organisaator
Registripidaja Viigi Oru keskeri agronoomia
Vanemraamatupidaja Aveli Oijov kõrgem sotsiaalteaduse bakalaureus
Raamatupidaja Jaana Mäoma bakalaureus  
Volikogu asjaajaja-arhivaar Piret Sermandi keskeri raamatupidaja