Ametiisikute haridused

19.04.21
Ametikoht Nimi Haridus
Vallavanem Enel Liin Bakalaureus/raamatupidamine
Abivallavanem Riho Luht  
Abivallavanem Piret Rammo Bakalaureus/õigusteadus
Finantsnõunik Tiia Kütt Magister/põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine
Sotsiaalhoolekandespetsialist Katrin Taimre Magister/sotsiaaltöö
Sisekontroll ja andmekaitse  Ahti Hütt Magister/rahandus-ja krediit
Arendusspetsialist  Ester Lemats Rakenduskõrgharidus/majandusarvestus
Arendusspetsialist  Ingrid Joosep Magister/rakenduslik sotsiaaltöö
Vallasekretär  Piret Paulson Magister/õigusteadus
Jurist  Merike Kuklase Magister/õigusteadus
Registripidaja  Viigi Oru Kesk-eri/valla-ja linnasekretäride õpe
Volikogu sekretär  Eva Morel Keskharidus
Kantseleispetsialist  Ene Tammekun Keskharidus/valla-ja linnasekretäride õpe
Arhivaar Piret Sermandi Kesk-eri/raamatupidaja
Lastekaitsespetsialist  Kristel Lall  
Lastekaitsespetsialist  Anneli Siilbek  
Sotsiaaltööspetsialist  Karmen Kukk Bakalaureus/defektoloogia
Sotsiaaltööspetsialist  Eve Kivioja Kesk-eri/asjaajaja tehnik-organisaator
sotsiaaltööspetsialist  Astrid Laur Keskharidus
Sotsiaaltööspetsialist  Mari Kolbakov Bakalaureus/sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
Ehitusspetsialist  Henri Võsokovski  
Hangete- ja keskkonnaspetsialist  Egle Jakin  
Planeeringute- ja maakorraldusespetsialist  Miia Kasearu Magister/maakorraldus
Taristuspetsialist  Taivo Kaldoja Magister/insener hüdrotehnik
Haridus- ja noorsootööspetsialist  Anu-Cristine Tokko Bakalaureus/ajalugu
Kultuuri- ja sporditööspetsialist Kertu Anni Magister/regionaalplaneerimine
Pearaamatupidaja Jaana Mäoma Bakalaureus/majandusarvestus, raamatupidaja