« Tagasi

Räpina valla noored ja noortemeelsed riisusid Põlvamaa noorsootöö valdkonna tunnustamisel koore

Põlvamaa noortekonverentsil „MINA, TEADUS JA TULEVIK" kuulutati välja tänavuse aasta noorsootöö valdkonna maakonna parimad. Autasud jagati välja viies kategoorias.

 

Noortekonverentsi avasid ning parimaid tunnustasid Põlva maavanem Igor Taro ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees Kaido Kõiv.

 

Aasta huvikooli tiitli pälvis Räpina Muusikakool, mis on musternäide asutusest, mille keskmeks on õpilane. Kool töötab igapäevaselt selle nimel, et luua noortele võimalusi oma loomingulise potentsiaali avastamiseks ja arendamiseks. Samuti pakub muusikakool palju kogukonnale, korraldades kontserte ning tehes tõhusat koostööd valla teiste asutustega. Autasu võttis vastu kooli direktor Marika Klimberg - Hyötyläinen.

 

Aasta noorsootöötajaks on Valgjärve valla kultuuri- ja noorsootöötaja Anu Luiga, kes juhatab kohalikku noortekeskust. Luiga on noortekeskusega seotud olnud alates selle loomisest saadik ning on oma tegevuses alati avatud uutele võimalustele pakkumaks lastele vaba aja veetmise viise. Lisaks on Luiga näol tegemist võimeka projektikirjutajaga, kes võtab noortega osa nii vabariiklikest kui kohalikest algatustest.

 

Aasta noortevaldkonna sõber/toetaja Põlva Tarbijate Ühistu on pidevalt panustanud maakonna noorte arengusse, et nad saaksid erinevatel konkurssidel ja üritustel käia. Samuti on PTÜ alati toetanud kohalikku sporditegevust.

 

Aasta sündmus/algatus/koostöö noorsootöös oli Räpina Ühisgümnaasiumi ja Petseri 3. Keskkooli 15. sõprusaastapäeva tähistamine, mille raames toimunud üritustel osales kokku üle 400 noore. Lisaks vene ja eesti kultuuri põimumisele ja noortevahetusele on koostöö heaks näiteks, kuidas naaberriikide koolide vahel võivad sõprussidemed pikaajaliselt toimida. Auhinna võtsid vastu Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse liikmed ja huvijuht Marika Ääremaa.

 

Pikaajalise panuse eest noortevaldkonda pälvis tunnustuse Kaarel Tiganik. RMK metsnikuna on ta noortega tegelenud üle kümne aasta, õpetades lastele näiteks metsauuendustöid ja taimede istutamist. Samuti on Tiganik jaganud oma keskkonnaalaseid teadmisi ning olnud noortele matkajuhiks. Pikaajalise panuse eest noortevaldkonda tõsteti nominendina esile ka Räpina Ühisgümnaasiumi õpetaja Külliki Arjokesse.

 

Noorsootöö valdkonna  tegijate  tunnustamise eesmärk on  esile tõsta  noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

 

Kokkuvõte: Põlva Maavalitsus

Foto: Henari Kamenik, Põlva Maavalitsuse avalike suhete juht